Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Statystki – wypadki drogowe, ranni i zabici

6 maja 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w samym styczniu 2016 r. na terenie Polski miało miejsce:
– 2.016 wypadków drogowych,
– w których 162 osoby poniosły śmierć,
– a 2.404 osoby odniosły obrażenia ciała.

W tym samym okresie Policji zgłoszono 28.591 kolizji, co daje ponad 920 kolizji drogowych dziennie.
Na obszarze samej Wielkopolski w styczniu 2016 r. miało miejsce 141 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 13 osób, a 163 osoby zostały ranne.
Jak dane ze stycznia 2016 r. wypadają na tle danych z lat poprzednich?

W roku 2014 na terenie Polski miało miejsce:
– 34.970 wypadków drogowych,
– w których 3.202 osoby poniosły śmierć,
– a 42.545 osoby odniosły obrażenia ciała.

W roku 2014 zgłoszono Policji 348.028 kolizji drogowych.

W roku 2015 na terenie Polski miało miejsce:
– 32.632 wypadków drogowych,
– w których 2.834 osoby poniosły śmierć,
– a 39.275 osób odniosło obrażenia ciała.

W roku 2015 zgłoszono Policji 350.863 kolizje drogowe.

Obrazując powyższe dane, co roku w wypadkach drogowych śmierć bądź obrażenia ciała odnosi tyle osób, ile mieszkańców mają łącznie Wolsztyn i Śrem, a statystycznie każdy mieszkaniec Lublina bierze udział w kolizji drogowej.
Statystyki pokazują, iż skala zdarzeń komunikacyjnych na drogach jest ogromna.
Niekiedy błędna decyzja na drodze, podjęta w ułamku sekundy, może zaważyć na dalszym życiu uczestnika ruchu drogowego.

(opracowanie na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/)