Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Proces sądowy w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym – cz. 1

12 sierpnia 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Jan Kowalski spędzał czas wolny wspólnie z pokrzywdzonym Krzysztofem Nowakiem oraz jego 4-letnim synem Łukaszem. Krzysztof Nowak wykonywał prace porządkowe na swojej posesji. Jan Kowalski przyjechał do kolegi motocyklem, który nie był przystosowany do poruszania się po drogach publicznych, m.in. nie posiadał sprawnych świateł. Jan Kowalski i Krzysztof Nowak wypili po jednym piwie, po czym Jan Kowalski udał się motocyklem po alkohol, który następnie wspólnie spożywali. Po pewnym czasie dołączyło do nich jeszcze dwóch kolegów. W czasie spotkania wszyscy obecni na zmianę jeździli motocyklem po drodze publicznej w okolicach posesji Krzysztofa Nowaka. W pewnym momencie Jan Kowalski wsiadł na motocykl, ruszył w kierunku swojego domu, po chwili zawrócił i skierował się w stronę posesji Krzysztofa Nowaka. Gdy znajdował się na prostym odcinku jezdni na wysokości posesji, zza ogrodzenia na drogę nieoczekiwanie wbiegł 4-letni Łukasz Nowak, a za nim jego ojciec Krzysztof Nowak, który zdążył go złapać. Jan Kowalski wjechał jednak pomiędzy nich, w wyniku czego zostali odrzuceni na kilkanaście metrów. Na skutek odniesionych obrażeń Łukasz Nowak zmarł, a Krzysztof Nowak doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pół godziny po wypadku zawartość alkoholu w organizmie Jana Kowalskiego zawierała się w stężeniu 0,47 mg/alkoholu w litrze wydychanego powietrza. W badaniu krwi przeprowadzonym w dwie godziny po zdarzeniu stwierdzono 0,60 promila alkoholu.

W przedstawionej sytuacji możliwą kwalifikacją prawną czynu Jana Kowalskiego byłby art. 177 § 2 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego. Jest to przestępstwo polegające na nieumyślnym spowodowaniu wypadku przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości na skutek naruszenia, nawet nieumyślnego, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł.

Przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku, gdy sprawca był nietrzeźwy, odpowiedzialność ulega zaostrzeniu. Wówczas spowodowanie wypadku jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 9 miesięcy do lat 12.

Dodatkowo, w przypadku skazania za takie przestępstwo, sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jaki wpływ na ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia będą miały zeznania świadków?

Jakie znaczenie będą miały założenia przyjęte przez biegłych w swych opiniach dla ustalenia odpowiedzialności karnej oskarżonego motocyklisty?

Jakie znacznie dla odpowiedzialności karnej oskarżonego motocyklisty mają zachowania innych uczestników ruchu drogowego?

Kiedy można mówić o wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, który zwalnia sąd od obowiązku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów?

Na powyższe, a także inne pytania można znaleźć odpowiedź w kolejnych wpisach na blogu drogowy.com.pl, do których lektury zapraszam.

 

Zobacz także:

Zeznania świadków. Proces sądowy w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym – cz. 2
Współprzyczynienie się do skutku i opinie biegłych. Proces sądowy w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym – cz. 3