Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

12 sierpnia 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Jan Kowalski spędzał czas wolny wspólnie z pokrzywdzonym Krzysztofem Nowakiem oraz jego 4-letnim synem Łukaszem. Krzysztof Nowak wykonywał prace porządkowe na swojej posesji. Jan Kowalski przyjechał do kolegi motocyklem, który nie był przystosowany do poruszania się po drogach publicznych, m.in. nie posiadał sprawnych świateł. Jan Kowalski i Krzysztof Nowak wypili po jednym piwie, po czym Jan Kowalski udał się motocyklem po alkohol, który następnie wspólnie spożywali. Po pewnym czasie dołączyło do nich jeszcze dwóch kolegów. W czasie spotkania wszyscy obecni na zmianę jeździli motocyklem po […]

27 lipca 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Jakub Elegańczyk, autor bloga drogowy.com.pl, w sierpniu i wrześniu 2016 roku będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych z zakresu: – prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych, – prawa odszkodowawczego, – prawa transportowego, – prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, – prawa karnego w zakresie przestępstw związanych z odszkodowaniami. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, ponieważ: – miałeś wypadek drogowy i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, – ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, – chcesz dochodzić renty, kosztów leczenia, przekwalifikowania zawodowego, […]

7 lipca 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Poszkodowany sprowadził z Francji samochód osobowy do własnego użytku. Zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i autocasco (AC). Z uwagi na wartość pojazdu, która wynosiła ok. 100.000 zł, ubezpieczyciel wymagał istnienia dwóch zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia AC agent ubezpieczyciela dokonał oględzin pojazdu i wykonał jego fotografie. W polisie ubezpieczeniowej połączonej z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia agent ubezpieczyciela i poszkodowany potwierdzili, że pojazd posiada dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: immobiliser oraz autoalarm. Poszkodowany zapłacił umówioną składkę ubezpieczeniową, zaś ubezpieczyciel objął pojazd ochroną ubezpieczeniową. Po […]

3 czerwca 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Przykładowo, świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej, świadczeń wysokospecjalistycznych, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w wyroby medyczne czy leki. Takie świadczenia przysługują każdej osobie ubezpieczonej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Powszechnie wiadomo jednak, że czas oczekiwania na usługi medyczne i rehabilitacyjne finansowane ze […]

24 maja 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Zdawać by się mogło, że zagadnienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych jest sprawą nie mającą większego znaczenia praktycznego. Sytuacja zmienia się, gdy dochodzi do potrącenia na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Kierowca powinien zwrócić uwagę nie tylko co do zachowanie pieszych znajdujących się przed przejściem dla pieszych lub w jego najbliższej okolicy, ale także na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, których postępowanie może w istotny sposób […]