Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

25 listopada 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku zapadł bardzo istotny dla branży transportowej wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 11/15 dotyczący ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Będzie miał on wpływ na ustalanie wysokości należności przysługujących kierowcom. Trybunał ustalił korzystną dla pracodawców – przedsiębiorców transportowych interpretację przepisów, na podstawie których kierowcy zgłaszali żądania zapłaty ryczałtów za noclegi. W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: […]

24 listopada 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: 1. Art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w […]

24 listopada 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Poniżej przedstawiam treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym.   WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący Leon Kieres Julia Przyłębska Stanisław Rymar – sprawozdawca Andrzej Rzepliński, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na rozprawie w dniu 24 listopada 2016 r., wniosku Rady Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” o zbadanie zgodności: […]

20 października 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W sprawie, o której pisałem TUTAJ, następnego dnia po zdarzeniu, na etapie postępowania przygotowawczego, zostali przesłuchani świadkowie. Jarosław Zieliński nie wskazywał na żadne szczególne okoliczności związane ze sposobem prowadzenia motocykla przez Jana Kowalskiego. Zwrócił natomiast uwagę na to, że to małoletni pokrzywdzony Łukasz Nowak nieoczekiwanie wybiegł na jezdnię. Również Marek Zieliński, brat Jarosława, w swych zeznaniach nie zwrócił uwagi na jakiekolwiek anomalie w sposobie prowadzenia motocykla przez Jana Kowalskiego. Oświadczył, że jechał on „dość szybko”. Także świadek Mariusz Wiśniewski nazajutrz po zdarzeniu nie zeznał, by […]

30 września 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się istotne dla przedsiębiorców transportowych – pracodawców postępowanie dotyczące kontroli konstytucyjności w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z roku 2002 i 2013 w zakresie dotyczącym należności kierowców z tytułu podróży służbowych. Kwestionowana jest konstytucyjność: -przyznania kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym uprawnienia do zwrotu kosztów noclegu podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery […]