Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

5 stycznia 2018 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Sprawa dotyczyła uszkodzenia towaru w trakcie przewozu, czyli tego, z czym nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy borykają się w swej codziennej pracy transportowej. Dwa pojazdy przewoziły towar chłodniczy z tego samego miejsca załadunku w to samo miejsce rozładunku poza granicami Polski. W trakcie przewozu, z nieznanych przyczyn, pojazdy gwałtownie hamowały. Po przybyciu do miejsca przeznaczenia okazało się, że towar na obu pojazdach jest przechylony i jego część uległa trwałemu uszkodzeniu. Odbiorca odmówił rozładowania pojazdów i przyjęcia przesyłek. Należy zauważyć, że w tej sytuacji przewoźnik powinien zażądać […]

30 grudnia 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

W Dzienniku Ustaw został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 w sprawie ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Przypomnijmy: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy, na podstawie których kierowcy w transporcie międzynarodowym domagali się od pracodawców zapłaty ryczałtów za nocleg, są niekonstytucyjne. Publikacja wyroku TK w Dzienniku Ustaw miała miejsce w dniu 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 190 Konstytucji RP: -orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, – orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, […]