Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

25 listopada 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku zapadł bardzo istotny dla branży transportowej wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 11/15 dotyczący ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Będzie miał on wpływ na ustalanie wysokości należności przysługujących kierowcom. Trybunał ustalił korzystną dla pracodawców – przedsiębiorców transportowych interpretację przepisów, na podstawie których kierowcy zgłaszali żądania zapłaty ryczałtów za noclegi. W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: […]

24 listopada 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: 1. Art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w […]

27 lipca 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Jakub Elegańczyk, autor bloga drogowy.com.pl, w sierpniu i wrześniu 2016 roku będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych z zakresu: – prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych, – prawa odszkodowawczego, – prawa transportowego, – prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, – prawa karnego w zakresie przestępstw związanych z odszkodowaniami. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, ponieważ: – miałeś wypadek drogowy i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, – ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, – chcesz dochodzić renty, kosztów leczenia, przekwalifikowania zawodowego, […]