Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

O blogu

Blog drogowy.com.pl dotyczy aspektów karnych, cywilnych i administracyjnych zdarzeń komunikacyjnych na drogach oraz zagadnień związanych z transportem drogowym.

Czytając tego bloga dowiesz się m.in.:
– że warto zostać oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym,
– że najbliżsi poszkodowanego mają prawo dochodzenia zadośćuczynienia,
– że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest korzystniejsze niż wyrok skazujący, wydany nawet w warunkach dobrowolnego poddania się karze,
– w jaki sposób możesz odzyskać zatrzymane prawo jazdy,
– że potrącenie pieszego na pasach nie zawsze następuje z winy kierowcy,
– że poszkodowany, którego samochód znajduje się w warsztacie, ma prawo wynajęcia pojazdu zastępczego,
– że ubezpieczyciele bezpodstawnie obniżają kwoty odszkodowania, często powołując przy tym skomplikowane wywody prawne,
– że opinia biegłego może być kwestionowana i nie musi przesądzać o treści wyroku,
– że jako strona umowy przewozu masz bardzo krótki czas na dochodzenie swych roszczeń,
– że możesz skutecznie odwołać się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przez Inspekcję Transportu Drogowego.