Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Autor bloga drogowy.com.pl będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych

27 lipca 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Jakub Elegańczyk, autor bloga drogowy.com.pl, w sierpniu i wrześniu 2016 roku będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych z zakresu:
– prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
– prawa odszkodowawczego,
– prawa transportowego,
– prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
– prawa karnego w zakresie przestępstw związanych z odszkodowaniami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, ponieważ:
– miałeś wypadek drogowy i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
– ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia,
– chcesz dochodzić renty, kosztów leczenia, przekwalifikowania zawodowego,
– zostałeś pozwany przez pracownika – kierowcę o zapłatę świadczeń związanych z podróżami służbowymi,
– zostałeś oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego bądź jesteś ofiarą wypadku drogowego,
– masz inny problem prawny związany ze zdarzeniami drogowymi,

możesz skontaktować się z autorem bloga drogowy.com.pl pod numerem telefonu 61 661 03 74 bądź
pod adresem e-mail: j.eleganczyk@stawski-syty.pl, umówić się na spotkanie i skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Porady prawne będą udzielane w siedzibie Adwokackiej Spółki Partnerskiej Stawski Syty:
ul. Św. Marcin 80/82, sekretariat pok. nr 55
61-809 Poznań
(budynek Centrum Kultury Zamek)