Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

25 sierpnia 2017 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione – uchwałę o takiej treści podjął Sąd Najwyższy w dniu 24 sierpnia 2017 r. (III CZP 20/17) na gruncie dwóch spraw, które zostały połączone do wspólnego rozpoznania. W pierwszej sprawie powodem była osoba fizyczna, zaś w drugiej osoba prawna (spółka z o.o.). Pozwanym był ten sam hiszpański […]