Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

24 listopada 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Poniżej przedstawiam treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym.   WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący Leon Kieres Julia Przyłębska Stanisław Rymar – sprawozdawca Andrzej Rzepliński, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na rozprawie w dniu 24 listopada 2016 r., wniosku Rady Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” o zbadanie zgodności: […]

24 listopada 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: 1. Art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w […]

25 listopada 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

W dniu 24 listopada 2016 roku zapadł bardzo istotny dla branży transportowej wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 11/15 dotyczący ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Będzie miał on wpływ na ustalanie wysokości należności przysługujących kierowcom. Trybunał ustalił korzystną dla pracodawców – przedsiębiorców transportowych interpretację przepisów, na podstawie których kierowcy zgłaszali żądania zapłaty ryczałtów za noclegi. W dniu 24 listopada 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 dotyczącej ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: […]