Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

30 września 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się istotne dla przedsiębiorców transportowych – pracodawców postępowanie dotyczące kontroli konstytucyjności w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu pracy oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z roku 2002 i 2013 w zakresie dotyczącym należności kierowców z tytułu podróży służbowych. Kwestionowana jest konstytucyjność: -przyznania kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym uprawnienia do zwrotu kosztów noclegu podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery […]