Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

7 lipca 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Poszkodowany sprowadził z Francji samochód osobowy do własnego użytku. Zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i autocasco (AC). Z uwagi na wartość pojazdu, która wynosiła ok. 100.000 zł, ubezpieczyciel wymagał istnienia dwóch zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W dniu zawarcia umowy ubezpieczenia AC agent ubezpieczyciela dokonał oględzin pojazdu i wykonał jego fotografie. W polisie ubezpieczeniowej połączonej z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia agent ubezpieczyciela i poszkodowany potwierdzili, że pojazd posiada dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: immobiliser oraz autoalarm. Poszkodowany zapłacił umówioną składkę ubezpieczeniową, zaś ubezpieczyciel objął pojazd ochroną ubezpieczeniową. Po […]

27 lipca 2016 roku adwokat Jakub Elegańczyk

Jakub Elegańczyk, autor bloga drogowy.com.pl, w sierpniu i wrześniu 2016 roku będzie udzielał bezpłatnych porad prawnych z zakresu: – prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych, – prawa odszkodowawczego, – prawa transportowego, – prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, – prawa karnego w zakresie przestępstw związanych z odszkodowaniami. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, ponieważ: – miałeś wypadek drogowy i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, – ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, – chcesz dochodzić renty, kosztów leczenia, przekwalifikowania zawodowego, […]